محمد اسکندری

 رتبه یک گوگل با عنوان
کارشناس طبیعت گردی

مدیر وب سایت گردشگری EwenTour

محمد اسکندری


شما هم میتوانید با من همسفر شوید
با من در تماس باشید : 09336332892

در سال 1401 تعداد 7500 مار گزیدگی در ایران داشتیم 

و همچنین در سال 1401 تعداد 6500 عقرب گزیدگی در ایران داشتیم 

که با این حساب ایران رتبه سوم جهانی را دارد 

مراقب خودتان باشید 

همچنین بخوانید 

تفاوت صدپا و هزار پا

لیدر طبیعت گردی و راهنمای سفر

اگر شما هم برای برنامه های طبیعت گردی و تاریخگردی خود نیاز به راهنما دارید با من تماس بگیرید