محمد اسکندری

 محمد اسکندری کارشناس طبیعتگردی

راهنما و لیدر گردشگری 

محمد اسکندری


My name is Mohammad Eskandari and I am an experienced licensed tour manager and guide. My passion is sharing the wonders of Persia by way of personalized tours. I am familiar with all places 

Contact me for your own special tour of Iran

00989124098056

در سال 1401 تعداد 7500 مار گزیدگی در ایران داشتیم 

و همچنین در سال 1401 تعداد 6500 عقرب گزیدگی در ایران داشتیم 

که با این حساب ایران رتبه سوم جهانی را دارد 

مراقب خودتان باشید 

همچنین بخوانید 

تفاوت صدپا و هزار پا

همین الان نیاز به راهنمای سفر داری ؟

اگر برای سفرهای خود نیاز به راهنمای سفر دارید به صورت آنلاین یا تلفنی در کنار شما هستم .... این خدمات رایگان نیست