محمد اسکندری

 محمد اسکندری کارشناس طبیعتگردی

راهنما و لیدر گردشگری 

محمد اسکندری


My name is Mohammad Eskandari and I am an experienced licensed tour manager and guide. My passion is sharing the wonders of Persia by way of personalized tours. I am familiar with all places 

Contact me for your own special tour of Iran

00989124098056

صدپا دارای فورسیپول (چنگال سمی ) هست غده سمی در صد پا در زیر صفحه کوکسو استرنیت فورسیپول قرار دارد که از طریق فورسیپول به خارج راه می یابد ولی هزار پا فورسیپول چنگال سمی ندارد (ممکن است بعضی از هزار پا ها غدد سوزش آور داشته باشند ) در صدپا شاخک طویل و مویی ولی شاخک هزار پا کوتاه . تعداد چشم های صدپا کم ولی هزار پا زیاد و خوشه ای است . صدپا در هر بند بدن یک جفت پا (غیر از دو بند آخر ) ولی هزار پا در هر بند بدن دو جفت پا (غیر از چهار بند سینه ای ) دارد

صدپا بدن تخت ولی هزار پا بدن گرد و استوانه ای دارد
صدپا بیشتر در مناطق گرم و خشک ولی هزار پا در مناطق مرطوب دیده می شود
صدپا بیشتر گوشت خوار ولی هزار پا بیشتر گیاه خوار است
منفذ جنسی در صد پا در سطح شکمی نزدیک انتهای عقبی ولی منفذ جنسی در هزار پا در سطح شکمی سومین قطعه می باشد .

نام انگلیسی صدپا Centipedes و نام انگلیسی هزار پا Milipedes است

عکسهایی از صدپای خانگی را در مناطق گرمسیری ایران در زیر مشاهده می نمائید

 

 

 

 و عکسی از هزارپای ایرانی در مناطق مرطوب شمالی کشور

همین الان نیاز به راهنمای سفر داری ؟

اگر برای سفرهای خود نیاز به راهنمای سفر دارید به صورت آنلاین یا تلفنی در کنار شما هستم .... این خدمات رایگان نیست