این سفر از تهران می باشد

این یک سفر طبیعت گردی بکر با خودرو شخصی می باشد

مسیر این برنامه سفر خاکی می باشد

در این برنامه از چهار استان ایران عبور خواهید کرد کرج قزوین مازندران گیلان

ولی با خودرو ماتیز و پراید نیز این سفر اجرا شده است


روز اول

صبح حرکت از تهران به سمت کرج و از کرج به سمت قزوین

از قزوین به سمت روستای هیر پایتخت ذغال لخته ایران

و حرکت به سمت اشکور استان گیلان

روز دوم

حرکت از اشکور به سمت قزوین

 

این یک برنامه دو روزه می باشد از تهران به سمت تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی


روز اول :

صبح زود از تهران به سمت کرج. قزوین و در نهایت زنجان حرکت کردیم

از زنجان به سمت بیجار و از بیجار به سمت تکاب حرکت کردیم

از قبل برنامه داشتیم که در مسیر از پدیده زیست محیطی دودکش جن که تعریفشو خیلی شنیده بودم از نزدیک بازدید کنم

 

قصد داشتیم که شب را اقامتگاه بوم گردی تخت سلیمان  در نزدیکی تخت سلیمان اقامت داشته باشیم

این اقامتگاه نزدیکترین اقامتگاه بوم گردی به تخت سلیمان می باشد