برای بکر ماندن جنگل از اسم بردن مکان و دادن مختصات معذوریم 

صبح قرار شد با بچه ها بریم سمت جنگل 

به راه افتادیم 

تا به روستا رسیدیم ماشینا رو پارک کردیم و به سمت جنگل حرکت کردیم 

همه در یک صف 

یکی دوساعتی داخل جنگل رفتیم تا اینکه ناگهان دیدیم صدای عجیبی میاد

صدای آب با شدت زیاد 

ابتدا فکر کردیم که الانه سیل بیاد

بعدا کمی رفتیم نزدیک تر دیدیم که به یک آبشار خوردیم

آبشار فصلی 

در صورتی که تا قبل از این اصلا این منطقه آبشار نداشت

من بارها این جنگل رو در فصل های مختلف رفته بودم و هیچ آبشاری ندیده بودم 

و آبشار و دیدیم و همان جا اطراق کردیم 

این بود سفرنامه ما وسط جنگلی بکر به همراه آبشار فصلی 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید