• 021-77814649
  • 09336332892

 

گنبد سلطانیه

بزرگترین بنای خشتی جهان است که در شهر سلطانیه قرار داره

دارای گنبد فیروزه ای و 8 مناره هست