• 021-77814649
  • 09336332892

 

معبد اژدها

در نزدیکی روستای ویر زنجان هست که مقصد گروه طبیعتگردی بود

داش کسن به معنی تراشه های سنگ یا سنگ های بریده است که قدمتی تقریبا 1700 ساله داره

و تنها معبدی هست که سنگ تراشه های به شکل اژدها است در ایران