• 021-77814649
  • 09336332892

 

جنگلهای جمشید آباد در مسیر جاده فیروز کوه به قائم شهر قرار دارد

تقریبا 20 کیلومتری قائم شهر

یه تابلو کوچیک هست که به سمت جمشید آباد هست

یه جاده جنگلی بکر و بی نظیر که  هنوز وجود آدما باعثه تخریب و شلوغیش نشده

اگه دنبال آرامش هستید پیشنهاد ما به شما رفتن به این جنگل و قدم زدن در اون هست

با ما همسفر شو....