Email  eng.elc.m.e@gmail.com Phone  0933-6332892 Phone  021-36310132 Direction  Tehran,Iran

سفرنامه شهرستانک

در ارتفاعات البرز مرکزی ، آنجا که کوه ها باز و به بازوی هم آنقدر دامن می کشند دهکده ای با پیشینه تاریخی بسیار کهن آرمیده است.
در سینه کش البرز مرکزی آنجا که دمای تابستانی آن به زحمت از ۱۵ درجه سانتی گراد می گذرد دهکده کوهستانی شهرستانک دامن کشیده است.

جایی که ناصر الدین شاه قاجار از طبیعت بکر آن غافل نماند و قصر تابستانی خود را در آن پی افکند

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید