• 021-77814649
  • 09336332892

 

این روستادر بخش چهاردانگه ساری قرار دارد

به خاطر پوشش گیاهی خاص موقعیت خانه های واقع شده در روستا بسیار زیباست

بعد از پیاده روی طولانی در روستا و گذشتن از باغها  به چشمه ای میرسیم که چشمه قل قلو نام دارد

صدای این چشمه وخنکای آب آن بسیار روح نواز و دل انگیز است

با ما همسفر شو...