• 021-77814649
  • 09336332892

 

این دریاچه در کیاسر از توابع ساری قرار داده در زمستان زیستگاه اردکهای وحشی است

دریاچه در دل جنگل قرار داده و انعکاس درختان در آب بسیار زیباست