• 021-77814649
  • 09336332892

 

در 15 کیلومتری جاده چالوس روستای ارنگه قرار دارد که بسیار سرسبز است

و آبشارهای زیادی در این روستا و توابع آن واقع شده

آبشار خوزنکلا و هفت آبشار از ان دست است

با ما همسفر شو...