• 021-77814649
  • 09336332892

 

روستای کرکبود در طالقان قرار دارد که واقعا کوچه باغهای زیبایی دارد

در این روستا در طول مسیر رسیدن به آبشار میتونید از سرسبزی مسیر  و بوی کاهگل خانه ها لذت برد