• 021-77814649
  • 09336332892

 

جنگلهای انجیلی  سوادکوه که از مسیر روستای ولیلا باید رفت

این جنگل خیلی بکر هستش و مسیر پیاده روی طولانی داره

بیشتر به خاطر متفاوت بودنش به واسطیه پوشش گیاهی هستش که زیباییش رو چند برابر کرده

درختان خیلی بلند  که در نقاط مختلف این جنگل میبینی که درختان به هم جوش خوردن و یکی شدن

این جنگل رو حتما باید با یک راهنما برید چون همه جای اون شبیه به هم هستش و پا کوب انسانی زیادی نداره و امکان گم شدن در آن خیلی زیاده

با ما همسفر شو....