• 021-77814649
  • 09336332892

 

وقتی میشنوی که دریاچه نمک مثل یک آیینه بزرگ هستش تا نری و نبینی واقعا به این پی نمیبری

واقعا مثل یک آیینه بزرگه

برای رسیدن به این دریاچه باید از جاده قم حرکت کنی

راه رفتن روی گل های نرم این دریاجه خیلی حس خوبی به آدم میده البته باید مواظب بود که روی بلورهای سفت نمک پا نزاری که خیلی دردناکه

با ما همسفر شو...