• 021-77814649
  • 09336332892

 

آشورا ده در شبه جزیر میانکاله شهرستان بندرترکمن در استان گلستان واقع شده

متاسفانه قسمت زیادی از این جزیره  در طول سالیان زیر اب رفته و امکان این هستش که بطور کلی طی چند دهه آینده کل جزیره زیر آب بره

از اسکله بندر ترکمن به وسلیه قایق باید به سمت این جزیره بریم

بیشترین خاویار کشور و خاویار صادراتی در این جزیره تولید میشه

غیر از زیبایی جزیره و ساحل چشم نوازش سکوت  و آرامش این جزیره بیشتر از هر چیزی آدم رو جذب میکنه