• 021-77814649
  • 09336332892

 

در نزدیکی شهرستان شیرگاه منطقه خوش و آب و هوایی وجود  داره به نام لفور که آبشار گزو از فاصله 53 متری  به سمت دره سرازیر میشه که شنا کردن و شیرجه زدن در خنکای این آب لذتی وصف ناپذیر داره