Email  eng.elc.m.e@gmail.com Phone  0933-6332892 Phone  021-36310132 Direction  Tehran,Iran

سفرنامه آبشار گزو

در نزدیکی شهرستان شیرگاه منطقه خوش و آب و هوایی وجود  داره به نام لفور که آبشار گزو از فاصله 53 متری  به سمت دره سرازیر میشه که شنا کردن و شیرجه زدن در خنکای این آب لذتی وصف ناپذیر داره