• 021-77814649
  • 09336332892

 

روستای آهار یکی از مناطق سر سبز شمیران هست که وقتی مسیر روستا رو  از مسیر رودخانه ادامه میدی و پس از گذشتن از چند پیچ تند دارای شیب زیادو پیاده روی یک ساعته به آبشار بسیار زیبا و خروشانی میرسی که دیدنش روح آدم رو تازه میکنه