• 021-77814649
  • 09336332892

 

در مسیر فیروزکوه به قائم شهر  در نزدیکی پل سفید در آنسوی دره می توانید این چشمه زیبا را ببینید