• 021-77814649
  • 09336332892

 

از جاده فیروزکوه به سمت قائم شهر

یک شب کمپینگ در جنگل جوارم که حال و هوای دیگر دارد 

سد لفور یا همان سد البرز  به خاطر اینکه در دل جنگل قرار گرفته خیلی زیباست و بهترین زمان برای دیدن از این سد بهار و تابستان هست