• 021-77814649
  • 09336332892

 

جمعه 25 دیماه یکبار دیگر به غار رودافشان سفر کردیم

و خاطراتی را برای ما به جا گذاشت

در زیر برخی از عکسهای سفر را مشاهده می نمائید

همچنین می توانید فیلم های سفر را در اینجا مشاهده نمائید


وسط غار به همه بچه ها گفتم منو نگاه و یک عکس با فلش نور بالا وسط غار رودافشان گرفته شد
وسط غار بچه ها شروع کردند به شادی و صدا در کل غار پخش می شد