• 021-77814649
  • 09336332892

 

سفر مرنجاب اجرا گردید و خاطرات خوبی را برای ما باقی گذاشت

در زیر شما میتوانید چند عکس از خاطرات مرنجاب را مشاهده نمائید

هم چنین فیلم مستند مارا در مورد سفر به مرنجاب  در لینک زیر مشاهده نمائید 

یادش بخیر

به امید سفری دیگر