نسخه اصلی و اولیه کتاب برادران امیدوار 

به علت محتوای بی کیفیت و نارضایتی مخاطبان، از سایت برداشته شد

به راستی نسخه اولیه ارزش خواندن ندارد 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید