محمد اسکندری

 محمد اسکندری کارشناس طبیعتگردی

راهنما و لیدر گردشگری 

محمد اسکندری


My name is Mohammad Eskandari and I am an experienced licensed tour manager and guide. My passion is sharing the wonders of Persia by way of personalized tours. I am familiar with all places 

Contact me for your own special tour of Iran

00989124098056

اقامتگاه بومگردی عموحسن

اقامتگاه بومگردی عمو حسن - روستای هدهد - شهر جندق

من محمد اسکندری کارشناس طبیعتگردی ایران - شما را دعوت به دیدن این اقامتگاه بومگردی در روستای هدهد میکنم

همین الان نیاز به راهنمای سفر داری ؟

اگر برای سفرهای خود نیاز به راهنمای سفر دارید به صورت آنلاین یا تلفنی در کنار شما هستم .... این خدمات رایگان نیست