محمد اسکندری

 رتبه یک گوگل با عنوان
کارشناس طبیعت گردی

مدیر وب سایت گردشگری EwenTour

محمد اسکندری


شما هم میتوانید با من همسفر شوید
با من در تماس باشید : 09336332892

آموزش کمپ زدن 

من محمد اسکندری کارشناس طبیعتگردی 

در برنامه یک روز تازه شبکه تهران و نکاتی در خصوص کمپ زدن

آموزش بقا

 

لیدر طبیعت گردی و راهنمای سفر

اگر شما هم برای برنامه های طبیعت گردی و تاریخگردی خود نیاز به راهنما دارید با من تماس بگیرید