گروه طبیعت گردی اون سفری دیگر به روستای هرانده داشت

اینبار به قصد تویوپ سواری در رودخانه هرانده  که خیلی هیجان انگیز بود

 

قایق سواری در دریاچه هویر

دریاچه هویر در دامنه زرین کوه واقع شده

از جاده فیروز کوه به سمت شهر دماوند میتوان به این دریاچه دسترسی پیدا کرد

در 28 کیلومتری دریاچه تار قرار دارد و یکی از دریاچه های آب شیرین است

در سفری دیگر  گروه طبیعت گردی اون به قصد قایق سواری به این دریاچه سفر کرد.

با ما همسفر شو...