این سفر از تهران می باشد

این یک سفر طبیعت گردی بکر با خودرو شخصی می باشد

مسیر این برنامه سفر خاکی می باشد

در این برنامه از چهار استان ایران عبور خواهید کرد کرج قزوین مازندران گیلان

ولی با خودرو ماتیز و پراید نیز این سفر اجرا شده است


روز اول

صبح حرکت از تهران به سمت کرج و از کرج به سمت قزوین

از قزوین به سمت روستای هیر پایتخت ذغال لخته ایران

و حرکت به سمت اشکور استان گیلان

روز دوم

حرکت از اشکور به سمت قزوین

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید