این برنامه با خودرو شخصی می باشد و لذا استراحت راننده در این برنامه در نظر گرفته شده است

این یک برنامه سه روزه می باشد - انتخاب روز با خودتان

از صبح روز اول تا آخرین ساعات روز سوم در نظر گرفته شده است

این یک برنامه کاملا تاریخی می باشد که برای علاقمندان به تاریخ به شدت هیجان انگیز خواهد بود


 

برنامه سه روزه سفر به تاریخ تبریز - از کندوان تا قلعه بابک و از قلعه بابک تا قلعه ضحاک با ما باشید

ابتدای حرکت را از تهران در نظر گرفته ایم

و اقامت در تبریز خواهیم داشت به طور کلی تبریز مقصد اصلی خواهد بود

روز اول

حرکت صبح به سمت کرج - قزوین - زنجان و از آنجا به سمت تبریز

پس از اقامت در تبریزعصر به سمت کندوان میریم و از کندوان بازدید مینماییم

شب باز می گردیم به سمت تبریز و در پارک ایل گل شب را سپری می کنیم و سپس به اقامتگاه خود باز می گردیم

روز دوم

صبح زود حرکت به سمت آهار و از آنجا به سمت کلیبر و قلعه بابک

تا ظهر آنجا هستیم و سپس باز به سمت تبریز باز می گردیم

شب در بازارهای سنتی تبریز سپری خواهیم کرد و پس از صرف شام به اقامتگاه باز می گردیم

روز سوم

به سمت تهران حرکت خواهیم کرد

و پس از دو ساعت رانندگی به سمت چپ جاده خواهیم رفت و از قلعه ضحاک بازدید خواهیم داشت

پس از بازدید از قلعه ضحاک به سمت تهران باز میگردیم

روزگارتون پر از سفر

بدون خطر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید