طبیعت گردی با گروه کوچک و یا به صورت انفرادی بهترین راه سفر و فرار از کرونا می باشد

چون طبیعت گردا عموما مناطق بکر را انتخاب میکنند پس خطری آنها تهدید نمی کند فقط مراقب همسفران خود باشند که آنها ناقل بیماری نباشند 

به زودی پستی انتشار می دهیم در خصوص اینکه در طبیعت چه کارهایی کنیم که کرونا نگیریم

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید