برنامه هایی که در زیر اشاره شده است یک روزه است و صرفا برای روز چهارشنبه 9 بهمن می باشد 


 

برنامه سفر یک روزه ویژه 9 بهمن 98

اگر میخوای خیلی برفی ببینی برو اهار به شکراب
اگر میخوای روستا ببینی برو هرانده
اگ میخوای جنگل ببینی ارفعده
اگر میخوای دریاچه نمک ببینی برو حوض سلطان
اگر میخوای کویر ببینی ابوزید
تونل نمکی و پاده گرمسار هم خالی از لطف نیست
اگر تایم کمتری دارید برگ جهان  و یا برغان هم گزینه خوبیه

شهرستانک برفی هم قشنگه 

برای اطلاعات بیشتر می تونید از من راهنمایی بگیرید 

محمد اسکندری

لیدر گردشگری ایران 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید