قابل توجه مسافران جزیره هرمز

برای سفر به جزیره هرمز از بندرعباس باید از لنج ها و شناورهایی که از  بندرعباس حرکت می نمایند استفاده نمائید

ولی باید به این نکته توجه فرمائید که این شناورها همه ساعتها حرکت نمی کنند 

لذا ساعت حرکت شناورهای بندرعباس به سمت جزیره هرمز و برعکس را در تصویر زیر برای شما آورده ایم

لطفا مشاهده نمائید و ساعت خود را با ساعت حرکت شناورها تنظیم نمائید

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید