محل مناسب برای کمپ باید راحت، دارای فضای کافی برای چادر زدن، آشپزی، چشم انداز خوب و نزدیک به منابع آب باشد.

بعضی از نقاط تمام این شرایط را دارد اما انتخاب محل کمپ مانند یک معامله می ماند. صعود کنندگان ممکن است از یک نقطه مناسب کمپ رد شوند و جایی دیگر را انتخاب کنند، چراکه به قله نزدیک تر باشند.باد مسئله قابل توجهی در پیدا کردن محل کمپ است و کوهنوردان در عمل یاد می گیرند که نقاط ایمن از باد را به عنوان پناهگاه استفاده کنند. محل کمپ بر روی خط الراس در معرض بادهای شدیدی خواهد بود. یک شکاف روی خط الراس یا کمی پایین تر از خط الراس هم جزء بادگیرترین نقاط به حساب می آید. در اکثر نقاط، باد غالب معمولا ازجهت خاصی می وزد. بادهای کوهستانی پرقدرت هستند. بادی که بعدازظهر به طرف بالای شیب می وزد، در هنگام شب ممکن است جهت خود را عوض کند و به صورت باد سرد و سنگینی از نقاط برفی بالا به طرف پایین بوزد. در هنگام تثبیت اوضاع جوی، هوای سرد که سنگین تر از هوای گرم است، به طرف پایین سرازیر می شود و درون دره ها و فرورفتگی ها جریان پیدا می کند. از این رو اغلب در جلگه ها و حوزه رودخانه ها نسیم و هوای خنکی وجود دارد. شب ها در کنار رودخانه و یا دریاچه ها، هوا چند درجه سردتر از ارتفاعات نزدیک است.در هنگام زدن چادر به مسیر ورزش باد توجه کنید. اغلب مواقع بهترین نقطه چادر زدن در پناه درختان و یا صخره هایی که باد نمی گیرند، است.

قراردادن درب چادر در مسیر وزش باد، سبب انبساط آن و به حداقل رساندن آویختگی چادر می شود. در هوای توفانی، طوری چادر را برپا کنید که پشت آن به باد باشد تا زمانی که درب آن را باز می کنید باران و برف توسط باد به داخل نیایند.توجه کنید که تغییر درجه حرارت چگونه می تواند در انتخاب محل کمپ تاثیر بگذارد. به عنوان مثال از زدن کمپ در دهلیز ها و کنار بستر رودخانه ها که بر اثر یک توفان و رگبار می توانند به مسیر سیل تبدیل بشوند، خودداری کنید. اگر در نزدیکی رودخانه چادر می زنید، احتمال بالا امدن ارتفاع آب رودخانه را در نظر داشته باشید. در زمستان و یا در ارتفاعات مطمئن شوید که محل برپایی کمپ شما در مسیر و معرض بهمن نیست. هیچ اثری از خود به جا نگذارید:یک مسئله مهم در انتخاب محل کمپ، تاثیر گذاشتن بر طبیعت است. هرچه عبور انسانها از آن نقطه بیشتر باشد، آن منطقه هم آسیب پذیرتر خواهد بود و احتیاط بیشتری باید از جانب شما صورت بگیرد. در زیر به پاره ای نکات در مورد پیدا کردن محل به طور مختصر اشاره می شود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید