-         در برخورد با افرادمحلی ، روستانشینان ، عشاير و چوپان ها رعايت احترام و ادب را مد نظر داشته باشيد . به ويژه در سلام دادن به ريش سفيدان هميشه پيش دستي نماييد . از آنجايي که اين گونه افراد به کوه نوردان به چشم شهرنشينان و افراد با سواد نگاه مي کنند ، انتظار رعايت آداب و معاشرت بيشتري را از طرف آنها دارند .

-          هنگام عبور از داخل روستا ، از شوخي کردن با هم نوردان جداً پرهيز کنيد و بايد در نظر داشته باشيد که ورود شما به روستا به ويژه در لباس و تجهيزات کوه نوردي که معمولاً رنگهاي شادي نيز دارند ، کنجکاوي جمعيت روستايي را برانگيخته مي کند و حرکات و رفتار شما را در زير ذره بين قرار مي دهد .

-          در برخورد با بچه ها مهربان باشيد و از اينکه ممکن است دنبال شما راه بيفتند و وسايل شما را از روي کنجکاوي لمس کنند صبور باشيد

-          از عکس گرفتن و فيلمبرداري داخل روستا ، بدون اطلاع از فرهنگ و آداب و رسوم منطقه ، خودداري نماييد .

-          از توقف در مقابل درب ورودي خانه ها پرهيز نماييد و سعي کنيد در مقابل اماکن عمومي از قبيل مغازه هاي روستا ، قهوه خانه ، مسجد و يا ميدان توقف کنيد .

- از پوشيدن شلوار کوتاه و زيرپوش رکابي در داخل روستا يا هنگام عبور از کنار چادرنشينان پرهيز کنيد                                                                                                          

-          هنگام برداشتن آب از چشمه ها و قنات هاي داخل آبادي سعي کنيد از افراد مسن و با تجربه گروه جهت آوردن آب استفاده کنيد . ( از آنجايي که وظيفه آب آوردن و شستن لباسها و ظروف بر عهده دختران جوان مي باشد اين محل ها در بيشتر اوقات روز به زنان و دختران اختصاص دارد )

-          افرادمحلی خود را از لحاظ جسماني و برخورد با طبيعت قوي تر از شهري ها مي دانند . سعي کنيد توي ذوقشان نزنيد

-          هنگام ورود و نزديک شدن به اماکن مذهبي که معمولاً با نامهاي پير ، قدمگاه ، اجاق ، زاويه ، آستانه ، سقاخانه و . شناخته مي شود ، بايد در نظر داشته باشيد که اينگونه اماکن در نظر افرادمحلی از قداست و احترام زيادي برخوردارند . برخي از درختان مثل درخت توت ، زال زالک ، سدر (کنار) ، مورد و . نيز مقدس شمرده مي شوند . البته اين قداست از مکاني به مکان ديگر فرق مي کند .

-          از ورود به کشتزارهاي گندم و علفزارهايي که در انحصار افراد قرار دارند جداً خودداري کنيد . در صورت اجبار از مرزهاي موجود بين قطعه زمين ها استفاده نماييد . بايد توجه داشت درآمد روستاييان مناطق کوهستاني معمولاً بسيار پايين بوده و تنها راه درآمدشان چند راس گوسفند و همين مزارع کوچک مي باشد .

-          از آنجاييکه در فصل کاشت و يا موقع وجين و برداشت محصول ، زنان و دختران جوان نيز پا به پاي مردان در مزارع و باغات به کار مشغولند ، لذا بايد از ورود به آنجا بدون اجازه جداً خودداري کرد .

-          در صورت ورود ناخواسته به ملک خصوصي افراد در مواجهه با اعتراضشان به جاي بحث و مجادله ، از آنها عذرخواهي نماييد .

-          در برخورد با سگهاي گله نبايد سر به سر آنها گذاشت و آنها را عصباني تر کرد زيرا در اين صورت نارضايتي صاحب گله را نيز فراهم کرده ايد . در مقابله با سگهاي وحشي از خود چوپان يا صاحب سگ کمک بگيريد .

-          موقع پرسيدن فاصله محل ها ، توجه داشته باشيد که افرادمحلی در تخمين زمانها ، معمولاً به علت عدم استفاده زياد و روزمره از ساعت ، يا به علت آشنايي و رفت و آمد زياد در محل ، آنرا نزديک تر از آنچه هست برآورد مي کنند يا در دوري فاصله ها دچار اغراق و مبالغه مي گردند . زندگي در طبيعت بيشتر با اوقات شرعي و طلوع و غروب آفتاب ارتباط دارد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید