Email  eng.elc.m.e@gmail.com Phone  0933-6332892 Phone  021-36310132 Direction  Tehran,Iran

در این قسمت از وب سایت تمام مطالب مربوط به اربعین و پیاده روی اربعین سال 97 را انتشار دادیم تا زائران با مراجعه به این قسمت در جریان تمام خبرهای اربعین سال 1397 قرار گیرند


 

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی :

کل هزینه زائران اربعین حسینی برای دریافت ویزا، بیمه و مدارک ثبت نام 377.700 تومان اعلام شد

این خبر مربوط به پیاده روی زائران در اربعین حسینی در سال 1397 می باشد