اسم این موجود که یک نوع انگل می باشد  لارو می باشد و به مانند زالو ولی با مقیاس میلیمتری می باشد ولی امکان رشد تا چندین سانتی متر را دارند

حال چگونه این لاروها به بدن انسان منتقل می شوند

اگر شما در طبیعت و به صورت کاملا طبیعت گردانه مدفوع نمائید این رالوها رشد می نمایند و با کمک مگس ها به بدن انسان می چسبند و به روده منتقل می شوند

مگس ها به مدفوع جذب می شوند , ممکن است تخم ها یا لارو هایشان را نزدیک یا داخل مخرج انسان بگذارند و سپس لارو ها , بیشتر به داخل رکتوم (راست روده ) نفوذ نمایند . آنها می توانند با تغذیه از مدفوع در این محل بقا داشته باشند , و لوله تنفسی طویل آنها بطرف مخرج می رسد.
.
البته عموما با اسهال دفع می شوند پس جای نگرانی نیست

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید