بیشتر ما انسان‌ها از مار می‌ترسیم،

در صورتی که شاید در طول عمرمان حتی برای یک‌بار هم مار را از فاصله‌ی خیلی نزدیک ندیده باشیم.
جالب است که بدانید ترس از مار در لیست صدتایی "صد ترس رایج میان انسان‌ها" در رتبه‌ی دوم قرار گرفته؛ پس افراد کمی نیستند که از مار می‌ترسند. یکی از دغدغه‌های افراد در سفرهای طبیعت‌گردی هم برخورد با مار است؛ به خصوص در مناطق جنگلی و کویری که همیشه با تصوری که در ذهنمان داریم و ناشی از دیدن فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی است، منتظریم که با هر قدمی که برمی‌داریم ماری از زیر بوته و یا تپه‌ای شنی بیرون بیاید و نیشمان بزند. اغلب هم مارها را به خاطر ظاهر خونسرد و ترسناکی که دارند موجوداتی مکار و حیله‌گر می‌بینیم. اما بیاییم برای یک بار سعی کنیم که با ترسمان کنار بیاییم و ببینیم چرا از مار می‌ترسیم.
قبل از هرچیز بد نیست بدانیم احتمال کشته شدن با نیش مار کمتر از کشته شدن با رعد و برق است و جالب است که بدانید بیش از 90درصد مردم بر اثر مارگزیدگی نمی‌میرند بلکه ترس و وحشتی که بعد از مارگزیدگی دارند باعث مرگشان می‌شود..
پژوهشگران در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص تکامل انسان داشته اند متوجه این موضوع شدند، که انسان در طول روند تکامل خود به طور غریزی آموخته است که از حیواناتی نظیر مار ترس داشته باشد و از آن ها دوری کند و همینطور به محض دیدن آن ها به سرعت از خود واکنش نشان دهد.
برخی دانشمندان عامل این ترس را در کودکی افراد و نوع مواجه شدن وی با طبیعت دانسته و برخی دیگر آن را موضوعی غریزی قلمداد می کنند.
همیشه شناخت بیشتر از یک چیز، باعث می‌شود کمتر از آن بترسیم. شاید باورتان نشود اما مارها هم چندان علاقه‌ای ندارند که با انسان‌ها برخورد کنند و ترجیح می‌دهند کمترین برخوردی با انسان داشته باشند پس بهترین راه حل برای افرادی که مار ها را نمی شناسند دور شدن سریع از آنها می باشد

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید