صدپا دارای فورسیپول (چنگال سمی ) هست غده سمی در صد پا در زیر صفحه کوکسو استرنیت فورسیپول قرار دارد که از طریق فورسیپول به خارج راه می یابد ولی هزار پا فورسیپول یا چنگال سمی ندارد (ممکن است بعضی از هزار پا ها غدد سوزش آور داشته باشند ) در صدپا شاخک طویل و مویی ولی شاخک هزار پا کوتاه . تعداد چشم های صدپا کم ولی هزار پا زیاد و خوشه ای است . صدپا در هر بند بدن یک جفت پا (غیر از دو بند آخر ) ولی هزار پا در هر بند بدن دو جفت پا (غیر از چهار بند سینه ای ) دارد

صدپا بدن تخت ولی هزار پا بدن گرد و استوانه ای دارد
صدپا بیشتر در مناطق گرم و خشک ولی هزار پا در مناطق مرطوب دیده می شود
صدپا بیشتر گوشت خوار ولی هزار پا بیشتر گیاه خوار است
منفذ جنسی در صد پا در سطح شکمی نزدیک انتهای عقبی ولی منفذ جنسی در هزار پا در سطح شکمی سومین قطعه می باشد .

نام انگلیسی صدپا Centipedes و نام انگلیسی هزار پا Milipedes است

عکسهایی از صدپای خانگی را در مناطق گرمسیری ایران در زیر مشاهده می نمائید

 

 

 

 و عکسی از هزارپای ایرانی در مناطق مرطوب شمالی کشور

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید