اقامتگاه - هاست یاب - یافتن محل اقامت در شهرها و روستاهای ایران

 hostyab  - سوئیت و آپارتمان اجاره ای

در زیر به طور خلاصه اقامتگاهها و منازل محلی و بومی مناطق مختلف ایران زمین را معرفی کردیم امیدوارم که در سفرها مورد استفاده شما کاربران قرار گیرد